Privacy protocol

Karnavalsvereniging Leurse Leut beheert en onderhoudt de volgende website: www.leurseleut.nl

Op deze website worden geen bezoekersgegevens bijgehouden.

Bij het bezoek aan onze website plaatsen we geen cookies.

Karnavalsvereniging Leurse Leut draagt zorg voor het zo goed mogelijk actueel en juist houden van alle pagina’s van de website. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat delen van de informatie niet (meer) actueel zijn of anderszins niet langer correct. Derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Leurse Leut aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina’s van de website.

In het bijzonder vallen links naar derden buiten de controle van Leurse Leut, die daarom voor de inhoud van de pagina’s van derden nooit verantwoordelijk kan worden gehouden. Leurse Leut is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Leurse Leut bezit het auteursrecht op de informatie die via de website van Leurse Leut wordt verstrekt, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Dit geldt voor teksten, beeldmerken, logo’s, tekeningen, schetsen en foto- of videomateriaal. Het is derhalve niet toegestaan deze informatie te verspreiden of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming vooraf van Leurse Leut. Het gebruik van het logo van Leurse Leut is alleen toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Leurse Leut.

Karnavalsvereniging Leurse Leut kan dit Privacy Protocol wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. We adviseren u daarom, wanneer het voor u van belang is, dit Privacy Protocol en de datering ervan regelmatig te controleren.

Deze verklaring is het laatst gewijzigd op 11 februari 2019.

Like ons op Facebook