Doelstellingen

Het doel van de karnavalsvereniging Leurse Leut is het organiseren en bevorderen van de karnavalsviering in het algemeen en op de Leur (in Ut Zwaajgat) in het bijzonder.

Kort samengevat wordt dit onder andere gerealiseerd door:
– het mede organiseren en bevorderen van de optocht te Etten-Leur.
– het bevorderen van samenwerking met karnavalsverenigingen, bouwclubs, belangengroepen, instellingen en overheden.
– het zelfstandig organiseren van diverse evenementen gericht op het karnavalsplezier van de lokale bevolking, in het bijzonder voor zieken, ouderen en kinderen.
– het actief deelnemen en promoten van een scholenproject voor de basisscholen.
– het nemen, steunen en stimuleren van passende initiatieven die bij kunnen dragen aan het eerder genoemde.
– het ‘uitdragen’ van het karnavalsgevoel in het algemeen.

Een en ander in de ruimste zin van het woord.

Evenementen in het bijzonder:

Georganiseerd of mede georganiseerd zijn:

Leurse Rommelmarkt, waarbij iedereen zijn oude spullen kan verkopen.

Elfde van de Elfde viering, de opening van het seizoen, waarbij de bekendmaking van het (nieuwe) Protocol centraal staat.

Zieng-Aovut, de strijd om het karnavalslied van Etten-Leur.

Narrenfestijn, alle narren uit de regio worden uitgenodigd om met de Leurse Nar een mooi feestje te maken. Op deze avond spelen de narren veel spelletjes en oefenen voor de dagen met karnaval.

Prinsengeburenbal, een prinselijk feest met alle omliggende dorpen van Breda. Elk jaar wordt dit feest in een ander dorp gevierd.

Mauwavonden, grappen en grollen van verschillende typetjes uit de regio van Etten-Leur (ook wel Tonproaten genoemd)

Uit-de-Sleur-middag, het grote karnavals feest georganiseerd voor de ouderen en gehandicapten.

Zwaajgatjesbal, de laatste zondag voor karnaval wordt deze kindermiddag in het Turfschip bezocht door honderden kinderen met hun ouders.

Kinderoptocht, elk jaar trekt deze op zaterdag voor karnaval van Etten naar Leur.

Intocht van Prins Karnaval, zaterdag voorafgaand aan de Kinderoptocht krijgt de Prins op een spectaculaire manier de twee Sleutels van Ut Zwaajgat van de burgemeester overhandigd. (Eéntje van de voordeur en eentje van de achterdeur).

Pannenkoeken, op zondagmorgen nodigt de Leurse Prins alle winnaars van de Kinderocht uit om met hem pannenkoeken te eten.

Grote Optocht, op karnavalszondag trekt deze afwisselend van Ut Zwaajgat naar ’t Stijlorenrijk of omgekeerd. In de even jaren eindigt de Optocht in Ut Zwaajgat. Daar vindt dan ’s avonds de Grote Prijsuitreiking plaats met aansluitend een spetterende feestavond.

Turfkesbal, maandagmiddag met karnaval wordt er in het Turfschip een super gezellige kindermiddag georganiseerd. Je kunt hier zoal dansen met de Nar, op te foto gaan met de Prins en jezelf laten schminken.

Karnavalsdinsdagmiddag: dan organiseert Leurse Leut een gezellige middag voor alle senioren.

Bezoek: tijdens het karnavalsseizoen bezoekt de Leurse Prins (desgewenst) zieken en bedlegerigen en eventuele pasgeboren Zwaajgatjes!

Like ons op Facebook

Toekomstige evenementen

  1. Prinsengeburenbal

    12 januari 2019 @ 19:00 - 13 januari 2019 @ 01:00
  2. Houdoe avond 2019

    30 maart 2019 @ 20:00 - 31 maart 2019 @ 01:00
  3. Mauwavonden

    15 februari 2019 @ 08:00 - 16 februari 2019 @ 00:00