Doelstellingen

Het doel van de karnavalsvereniging Leurse Leut is het organiseren en bevorderen van de karnavalsviering in het algemeen en op de Leur (in Ut Zwaajgat) in het bijzonder.

Kort samengevat wordt dit onder andere gerealiseerd door:
– het mede organiseren en bevorderen van de optocht te Etten-Leur.
– het bevorderen van samenwerking met karnavalsverenigingen, bouwclubs, belangengroepen, instellingen en overheden.
– het zelfstandig organiseren van diverse evenementen gericht op het karnavalsplezier van de lokale bevolking, in het bijzonder voor zieken, ouderen en kinderen.
– het actief deelnemen en promoten van een scholenproject voor de basisscholen.
– het nemen, steunen en stimuleren van passende initiatieven die bij kunnen dragen aan het eerder genoemde.
– het ‘uitdragen’ van het karnavalsgevoel in het algemeen.

Een en ander in de ruimste zin van het woord.

Evenementen in het bijzonder:

Georganiseerd of mede georganiseerd zijn:

Leurse Rommelmarkt, waarbij iedereen zijn oude spullen kan verkopen.

Elfde van de Elfde viering, de opening van het seizoen, waarbij de bekendmaking van het (nieuwe) Protocol centraal staat.

Zieng-Aovut, de strijd om het karnavalslied van Etten-Leur.

Narrenfestijn, alle narren uit de regio worden uitgenodigd om met de Leurse Nar een mooi feestje te maken. Op deze avond spelen de narren veel spelletjes en oefenen voor de dagen met karnaval.

Prinsengeburenbal, een prinselijk feest met alle aangrenzende plaatsen rondom Breda. Elk jaar wordt dit feest in een andere plaats gevierd.

Mauwavonden, grappen en grollen van verschillende typetjes uit de regio van Etten-Leur (ook wel Tonproaten genoemd).

Uit-de-Sleur-middag, het grote karnavals feest georganiseerd voor de ouderen en gehandicapten.

Blaoskabaolfestival, op vrijdagavond, één week vóór karnaval, organiseert de Hofkapel van Leurse leut: De Turfblaozers, een geweldig kapellenfestival.

Zwaajgatjesbal, de laatste zondag voor karnaval wordt deze kindermiddag in het Turfschip bezocht door honderden kinderen met hun ouders.

Scholenbezoek, op maandag vóór karnaval bezoekt de Prins met klein gevolg alle klassen die deelnemen aan het Scholenproject.

Kinderoptocht, elk jaar trekt deze op zaterdag voor karnaval van Etten naar Leur.

Intocht van Prins Karnaval, zaterdag voorafgaand aan de Kinderoptocht krijgt de Prins op een spectaculaire manier de twee Sleutels van Ut Zwaajgat van de burgemeester overhandigd. (Eéntje van de voordeur en eentje van de achterdeur).

Pannenkoeken, op zondagmorgen nodigt de Leurse Prins alle winnaars van de Kinderocht uit om met hem pannenkoeken te eten.

Grote Optocht, op karnavalszondag trekt deze afwisselend van Ut Zwaajgat naar ’t Stijlorenrijk of omgekeerd. In de even jaren eindigt de Optocht in Ut Zwaajgat. Daar vindt dan ’s avonds de Grote Prijsuitreiking plaats met aansluitend een spetterende feestavond.

Turfkesbal, maandagmiddag met karnaval wordt er in het Turfschip een super gezellige kindermiddag georganiseerd. Je kunt hier zoal dansen met de Nar, op te foto gaan met de Prins en jezelf laten schminken.

Karnavalsdinsdagmiddag: dan organiseert Leurse Leut de gezellige 50+ Seniorenmiddag voor alle senioren.

Scholenproject: Leurse Leut heeft, i.s.m. de S.C.O. een scholenproject ontwikkeld. Inmiddels niet alleen voor groep 6, maar ook voor de groepen 3/4. Spelenderwijs krijgen de kinderen een beeld van het karnavalsgebeuren.

Bezoek: tijdens het karnavalsseizoen bezoekt de Leurse Prins (desgewenst) zieken en bedlegerigen en eventuele pasgeboren Zwaajgatjes!

Like ons op Facebook