Scholenproject

Doel van het Scholenproject

Door middel van dit Scholenproject voor groep 6 van de basisscholen willen wij de kinderen meer informatie verschaffen over het karnavalsgebeuren. Het ontstaan van karnaval, welke rol Leurse Leut in het karnavalsgebeuren speelt, hoe deze vereniging is ontstaan en welke evenementen door Leurse Leut worden georganiseerd. Op ludieke maar zeker ook educatieve wijze krijgen de kinderen meer inzicht in karnaval als zodanig. Aardrijkskundige en rekenkundige opdrachten zijn onderdeel van dit project, evenals (begrijpend) lezen en schrijven. Daarnaast wordt benadrukt dat karnaval een feest is van verbroedering, gelijkheid en verdraagzaamheid. Maar ook dat het een gezellig en vrolijk feest is. Leurse Leut streeft er naar om het project jaarlijks aan te passen en waar nodig uit te breiden. Het scholenproject bevat naast een boekje met informatie en opdrachten, ook een aangepaste presentatie die de docent in de klas kan vertonen.

 

Inmiddels zijn wij gestart met een tweede scholenproject voor de groepen 3/4.

Het begin

In het seizoen 2004/2005 werd er op de Leur (Ut Zwaajgat) gestart met een proef. Dat werd meteen al een succes. Het afgelopen jaar deden niet minder dan 250 kinderen mee uit groep 6 van verschillende basisscholen. Inmiddels wordt ons project zelf gretig gekopieerd door andere stichtingen.

Aan zowel Leurse Leut als de S.C.O. (Stichting Carnavals Optocht Etten-Leur) de taak om zoveel mogelijk scholen te betrekken bij dit project. Jaarlijks benaderen leden van Karnavalsvereniging Leurse Leut de Leurse basisscholen om hieraan mee te doen.

Het scholenproject

De lessen, met een hoog karnavalsgehalte, worden in de vier weken voorafgaand aan karnaval gegeven. De onderwerpen zijn gevarieerd, onder andere uitleg over het ontstaan van karnaval in het algemeen en van het Leurse karnaval in het bijzonder. Uitgelegd wordt bijvoorbeeld hoe karnavalsvereniging Leurse Leut is georganiseerd en welke taken de leden zoal hebben. Maar ook muziek komt aan de orde in de vorm van het Leurs Volkslied. De leerlingen worden verder uitgedaagd met een knutsel- en ontwerpopdracht. Ook kan er worden gepuzzeld en wordt er getoetst op de opgedane kennis. Een lees- en rekenopdracht ontbreken niet en ook de aardrijkskundige kennis wordt aangesproken. Tenslotte biedt Leurse Leut de scholen de mogelijkheid om bij een bouwclub een kijkje te nemen. De leden van de bouwclub laten de leerlingen zien hoe een karnavalswagen wordt opgebouwd. Tijdens dat bezoek zijn ook leden van Leurse Leut aanwezig voor begeleiding en verdere aanvulling.

Door 11 zoekopdrachten in ’t Kulleke wordt kennis gemaakt met de inhoud van deze karnavalskrant. Eén van de opdrachten is het ontwerpen van een eigen krantenpagina.

Toetsing

De Prins van Leurse Leut bezoekt op maandag vóór karnaval alle klassen die hebben meegedaan met het scholenproject. De Leutvorst kan dan zelf ervaren hoe de leerlingen met de stof zijn omgegaan. De leerlingen op hun beurt kunnen dan allerlei vragen stellen aan de Prins en zijn gevolg.

Evaluatie

Na afloop wordt het project met de scholen geëvalueerd. Eventuele verbetering en/of aanvullingen kunnen dan door Leurse Leut worden verwerkt.

Basisscholen kunnen via het secretariaat van Leurse Leut meer informatie opvragen: sik@leurseleut.nl.

 

Like ons op Facebook