Het logo

Het logo van karnavalsvereniging Leurse Leut ©

Het logo van karnavalsvereniging Leurse Leut mag op geen enkele wijze door derden worden gebruikt, noch in enige druk-/printvorm, op het internet, of op enige andere manier. Dit geldt zowel voor de narrekop alleen, de tekst alleen of een combinatie daarvan.

Dit is algemeen beleid en tenzij hiervoor door karnavalsvereniging Leurse Leut expliciet schriftelijk toestemming is gegeven, wordt dit beleid te allen tijde gehandhaafd.

 

 

 

 

 

Regels bij het gebruik van het logo van karnavalsvereniging Leurse Leut:

  • Voorafgaand aan het gebruik, is schriftelijke toestemming nodig van karnavalsvereniging Leurse Leut.
  • Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door karnavalsvereniging Leurse Leut.
  • Bij aanvraag moet een duidelijk ontwerp en uitleg over het gebruik worden gevoegd.
  • Het logo wordt uitsluitend op een correcte manier gebruikt (ter beoordeling door karnavalsvereniging Leurse Leut).
  • Het logo mag op geen enkele manier worden gewijzigd.
  • De uiting en het medium, waarin of waarop wordt gepubliceerd, mag geen afbreuk doen aan het imago van karnavalsvereniging Leurse Leut.
  • In geval van ongeoorloofd gebruik kan karnavalsvereniging Leurse Leut juridische stappen ondernemen.

Auteurs en merkenrecht

De namen van de volgende evenementen zijn vastgelegd door Leurse Leut en daardoor onvervreemdbaar: het “Narrenfestijn”,  de “(Leurse) Mauwavonden”, de “Uit de Sleur-middag”, het “Blaoskabaolfestival”, het “Zwaajgatjesbal”, de “Turfkesmiddag” en het “Tegelschrobben”.

Ook de naam: “Ut Zwaajgat” is door Leurse Leut bedacht en derhalve intellectueel eigendom.

Like ons op Facebook