Schipper worden

Schippers voor Leurse Leut gezocht!

Karnavalsvereniging Leurse Leut is in 1958 opgericht en viert sinds die tijd karnaval in Ut Zwaajgat. Het doel van Leurse Leut bestaat uit het organiseren en het in stand houden van de Leurse karnavalstraditie.

Dit doen we, door het organiseren van diverse karnavalsactiviteiten voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Daarnaast brengen wij tijdens karnaval bezoeken aan diverse scholen, bejaarden en zieken.

U zult begrijpen dat het organiseren van dit soort activiteiten geld kost. Door het organiseren van een rommelmarkt in oktober, diverse bingomiddagen verspreid over het jaar, het verkopen van insignes tijdens het karnavalsseizoen en een jaarlijkse loterij wordt een deel van het geld opgehaald. Een andere belangrijke inkomstenbron vormt de financiële bijdrage van de Schippers van Leurse Leut.

De Schippers van Leurse Leut is een begunstigersclub van Leurse Leut en bestaat uit mensen die de karnavalstraditie op Leur een warm hart toe dragen. Door middel van hun financiële bijdrage maken zij het voor ons mogelijk al deze activiteiten te blijven organiseren.

Hoe kunt u ons helpen!

Voor het bedrag van € 55,- per jaar mag u zich Schipper “Bootsman” of voor €33,- per jaar mag u zich Schipper “Matroos” van Leurse Leut noemen. Het staat u uiteraard vrij om een hogere bijdrage te geven.

Iedere nieuwe Schipper “Bootsman” die zich aanmeldt, en het bedrag van € 55,- overmaakt, ontvangt het eerste jaar een zogenaamde Schippersmedaille en een eremedaille ieder jaar dat men Schipper blijft. Deze worden uitgereikt door onze Prins tijdens één van de twee Mauwavonden. Voor deze Leurse Mauwavonden kunt u twee vrijkaarten ontvangen. Mocht u het willen dan kan u voor €5,- een uniek tegeltje van Leurse Leut bestellen.

Iedere nieuwe Schipper “Matroos” die zich aanmeldt, en het bedrag van €33,-  overmaakt, ontvangt ieder jaar een eremedaille, en voorrang voor kaarten voor de Leurse Mauwavonden (die apart moeten worden afgerekend). Mocht u 5 jaar Schipper “Matroos” blijven, dan ontvangt u het 5de jaar een Schippersmedaille en iedere 5de jaar dat u Schipper “Matroos” blijft 2 vrijkaarten voor de Leurse Mauwavond. Mocht u het willen dan kunt u voor €5,- een uniek tegeltje van Leurse Leut bestellen.

Door middel van een Schippersjournaal (digitale nieuwsbrief), die medio januari  wordt uitgebracht, zult u op de hoogte worden gehouden van de diverse karnavalsactiviteiten die door ons zijn en worden georganiseerd.

Voor de zakelijke markt hebben we de Schipper “Kapitein”.

Iedere nieuwe Schipper “Kapitein” die zich aanmeldt, en het bedrag van € 111,- overmaakt, ontvangt het eerste jaar een zogenaamde Schippersmedaille en een eremedaille ieder jaar dat men Schipper blijft. Deze worden uitgereikt door onze Prins tijdens één van de twee Mauwavonden. Voor deze Leurse Mauwavonden kunt u twee vrijkaarten ontvangen.  Enkele weken na karnaval ontvangt u een tegeltje met hierop het motto van het afgelopen karnavalsseizoen.

Als u besluit om Schipper te worden van Leurse Leut, wat wij natuurlijk hopen, dan verzoeken wij u om het bedrag van € 55,-  of €33,- over te maken op ons rekeningnummer NL44 RABO 0128 2075 58 onder vermelding van uw naam en het woord SCHIPPER. Verder hebben wij een begunstigers pagina op onze website (www.leurseleut.nl), hier krijgt u, als u dat wil, ook een vermelding.

Tevens verzoeken wij u een bevestigingse-mail met uw (bedrijfs-)naam, eventueel logo en adres te sturen naar: schippersleurseleut@gmail.com

Ook voor eventuele nadere informatie kunt u hier een e-mail naartoe sturen.

Like ons op Facebook