Home

“Spek de kas van je club”

 

Vanaf 28 maart tot en met 15 mei is er de “Spek de kas van je club” actie van de JUMBO Supermarkt. Naar gelang van het bedrag van uw boodschappen, ontvangt u kaartjes waarmee u uw stem kunt uitbrengen voor een vereniging. Naar rato van het aantal ingeleverde kaartjes ontvangt de club dan een deel van het door JUMBO beschikbaar gestelde sponsorbedrag.
Leurse Leut hoopt weer op veel kaartjes om zo het sociale karnaval vooral voor onze jeugd en onze ouderen ook in 2019 in stand te kunnen houden.

 

KLIK OP YOUTUBE (linksonder) VOOR VIDEO’S !!

(On-)Regelmatig nieuwe video’s!